Sjæl og eksistens


Stefan Green Meinel




Sjæl og eksistens udkom januar 2023 og kan bestilles i boghandlere, købes på diverse online salgssteder eller direkte fra forlaget her:
Stacks Image 26
Den grundlæggende tanke bag Sjæl og eksistens er, at hvis vi mennesker har en sjæl, hvad betyder det så egentlig? Er det en slags diffus tåge, der hænger et sted i baggrunden, som vi forenes med, når vi dør?

Eller er sjælen mon en aktiv del af livet, som vi lever det? Hvis ja – hvordan? På hvilken måde er sjælen en del af psyken? Hvordan er den en del af kroppen? Hvordan foregår det helt konkret?

Det er kort sagt hvad Sjæl og eksistens, bind 1 handler om.

Bogen er bygget op omkring en psykodynamisk model, jeg selv har designet. Det er også en kosmologi, et bud på en metafysisk teori om nogle af de dybeste tanker, vi mennesker kan gøre os. Og endelig, så rummer den en lang række hverdagsnære fortællinger, sådan at teorien og det levede liv kommer så tæt på hinanden som muligt.

Som det vil fremgå, er det noget, jeg har fordybet mig i gennem mange år. Først var det en søgen ud i alle retninger, drevet af ihærdig nysgerrighed. Det blev til en masse eftertanke, som efterhånden udkrystalliserede sig til et simpelt spørgsmål.


– O –

Et simpelt spørgsmål

Findes sjælen? Eller findes sjælen ikke? Ja eller nej.

Hvis vi begynder med “nej, sjælen findes ikke”, så må det logisk set betyde, at den aldrig har eksisteret, og at den aldrig vil eksistere. For hvis den ikke eksisterer nu, hvorfor skulle den så have eksisteret tidligere? Og tilsvarende, hvis den ikke eksisterer nu, hvorfor skulle den så pludselig gøre det engang i fremtiden?

“Nej” må grundlæggende betyde, at "sjælen ikke findes noget sted på noget tidspunkt”.

Hvis det er tilfældet, kan vi egentlige bare stoppe her, for så er der jo ikke mere at tale om.

Hvis vi siger “ja, sjælen findes”, så må det omvendt betyde, at den altid har eksisteret, og at den altid vil eksistere. For hvis sjælen eksisterer nu, så må den også have eksisteret tidligere. Og så bliver det et interessant spørgsmål, hvornår sjælen egentlig opstod? Var det da menneskeheden blev civiliseret? Eller da vi levede i stenaldersamfund? Eller var det i forhistorisk tid, da vi var aber? Eller endnu tidligere? Eller har Jorden og Universet været besjælet altid?

Og tilsvarende, hvis sjælen eksisterer nu, så vil den altid eksistere, for hvorfor skulle den pludselig holde op med at eksistere i fremtiden?

Kort sagt, så må "ja" betyde, at "sjælen findes overalt, hele tiden”.

Hvilket så også må betyde, at sjælen ikke opstår, fordi man tror på den, eller at den forsvinder, hvis man holder op med at tro. Hvis sjælen faktisk findes, så må det må logisk set være sådan, at alle mennesker har en sjæl, uanset hvad de tror på, og hvor eller hvornår de er født.

Hvis det er tilfældet, må det betyde, at vi skal finde sjælen midt i verden, sådan som den er.

Det må så igen betyde, at sjælen (også) skal forstås sammen med naturvidenskab, og sammen med det faktum at mennesker kan blive ramt af tilfældig ulykke, opleve meningsløs uretfærdighed og at mennesker både er i stand til at vise andre omtanke og kærlighed såvel som at påføre andre store lidelser (tænk bare på al den krig og fattigdom, der er i verden).

Det er her, det simple spørgsmål bliver til et komplekst svar, for hvordan passer sjælen ind i alt dette? Det kan man faktisk godt svare på, men ikke med en punchline :-) Svaret indebærer at se på en række forskellige “brikker” i deres indbyrdes sammenhæng, lidt ligesom et puslespil, bare med forskellig slags viden som brikkerne og et særligt overblik som det færdige resultat.

En af brikkerne handler om autencitet og grundfølelser. Det kan du høre mere om i podcasten herunder.

Det er imidlertid kun en af mange brikker – resten kan du finde i Sjæl og eksistens.

God fornøjelse, jeg håber bogen vil være interessant for dig.

Hvordan kan sjælen få mere plads? Det giver forfatteren og gestaltterapeuten Stefan Green Meinel et svar på i sin bog: ”Sjæl og Eksistens” (2023). En bog, der beskriver, hvordan man som menneske kan leve mere autentisk ved at vedkende sig sine grundfølelser: Grundfølelser, der er et resultat af sjælens møde med eksistensen.

Her er fjerde podcast i podcastserien “Nærdødsoplevelser og livsfortællinger”

https://healinghelp.dk/stefan-green-meinel-sjael-og-eksistens/
Stacks Image 40
Fra bagsiden af Sjæl og eksistens:

Kender du følelsen af dyb ro og samhørighed? Den opstår, når der er harmoni mellem sjælen, psyken og personligheden.

Sjæl og eksistens går Stefan Green Meinel ud fra, at mennesket har en sjæl, og at personligheden opstår som konsekvens af sjælens møde med eksistensen. Han introducerer en psykodynamisk model, der integrerer sjælen, kroppen og psyken.

Sjæl og eksistens har en undersøgende karakter og inviterer læseren til selv at byde ind med egne refleksioner – hvert kapitel slutter med en række spørgsmål til personlig fordybelse.

Stefan Green Meinel er gestaltterapeut og kropsterapeut med egen praksis. Han har desuden undervist i psykoterapi i en årrække. I bogen giver han et personligt og udogmatisk bud på, hvordan det enkelte menneske kan forstå sig selv og udvikle sig i samklang med verden.


Mere om forfatteren her: www.gestaltterapi.info


– O –

Sjæl og eksistens er tilegnet min far, Peter Meinel, som introducerede mig til livets store spørgsmål fra en ung alder, og som gjorde mig til hans samtalepartner i hans nysgerrige rejse gennem journalistik, kristendom, eksistentialisme, Østens visdom og shamanisme. 

I 2023 var det 30 år siden han pludselig døde af hjertestop, og januar 2023 ville han være fyldt 80 år. Så det var på mange måder en stor cirkel, der blev sluttet med denne udgivelse.

Efter hans død fortsatte jeg den nysgerrige udforskning af eksistensens natur og efterhånden tegnede der sig en række konklusioner, en model som dækker over sjæl og psyke, liv og død.

I år 2000 skrev jeg 30 sider med titlen “Min personlige kreative fornyelse af psykodynamisk teori” som en del af en eksamensopgave til min uddannelse som gestaltterapeut. De 30 sider er således med som den grundlæggende struktur i Sjæl og eksistens

Jeg tog adskillige tilløb til at få bogen fra hånden over de følgende 15 år (!) men havde både svært ved at finde tid til at skrive, foruden at det viste sig at være en overraskende krævende opgave at flytte ordene fra hoved til papir. 

I 2015 mødte jeg ved en tilfældighed Jo Hermann, som har været freelance redaktør siden 1986. Det blev begyndelsen på et syv år langt samarbejde, hvor Jo tålmodigt, nøgternt og kompetent fulgte min skriveproces frem til den færdige bog.

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave besøgsstatistik. Din IP-adresse bliver automatisk anonymiseret. Jeg ejer selv mine statistikdata og deler dem ikke med andre.